Stichting Orphent

De Kolibri staat voor het onmogelijke. Hij brengt heden en verleden bij elkaar in wijsheid.
De Kolibrie staat voor het onmogelijke. Hij brengt heden en verleden bij elkaar in wijsheid.

Stichting Orphent ondersteunt talentvolle (half) wezen met een persoonlijke studiebeurs voor een mbo, hbo of universitaire studie. Het stichtingsbestuur zamelt hiervoor geld in via academische gastlezingen en sponsorfietstochten. Andere mogelijkheden waarmee het vermogen van stichting Orphent zich vormt zijn: giften, donaties, sponsorbijdragen, subsidies, schenkingen, erfstellingen en legaten. Niets van het vermogen van de stichting wordt uitgekeerd aan de leden van het bestuur.